ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

БЛАГОЈЕВИЋ Мирослав
БЛАГОЈЕВИЋ Мирославпредседник клуба
ТАСИЋ Радомир
ТАСИЋ Радомирпотпредседник клуба

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПЕШИЋ Ђурђе
ПЕШИЋ Ђурђесекретар клуба
ДРАГУТИНОВИЋ Срђан
ДРАГУТИНОВИЋ Срђанкомесар за безбедност
КРСТОВИЋ Зоран
КРСТОВИЋ Зоранспортски директор
МАЛЕТИЋ Дарко
МАЛЕТИЋ Даркопредставник клуба
БУКВИЋ Миленко
БУКВИЋ Миленкопредставник клуба
РАДОВИЋ Небојша
РАДОВИЋ Небојшапредставник клуба
ЛАЛЕВИЋ Марко
ЛАЛЕВИЋ Маркопредставник клуба
ЈОВАНОВИЋ Родољуб
ЈОВАНОВИЋ Родољубпредставник клуба
РАДОИЧИЋ Јанко
РАДОИЧИЋ Јанкопредставник клуба
МИЛАНОВИЋ Љубиша
МИЛАНОВИЋ Љубишапредставник клуба
ЈЕЛИЋ Дејан
ЈЕЛИЋ Дејанпредставник клуба
СТОЈАНОВИЋ Властимир
СТОЈАНОВИЋ Властимирпредставник клуба
СОКАНОВИЋ Владан
СОКАНОВИЋ Владанпредставник клуба
ТОМИЋ Јован
ТОМИЋ Јованпредставник клуба
ГАЈИЋ Радан
ГАЈИЋ Раданпредставник клуба
РОМАНОВИЋ Велибор
РОМАНОВИЋ ВелиборПрви економ

ПРЕДСЕДНИК МАРКЕТИНШКЕ КОМИСИЈЕ

НИКОЛИЋ Бојан
НИКОЛИЋ Бојанмаркетинг